Эрүүгийн хууль

Нэмэлт өөрчлөлт ( Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага /ФАТФ/-ын зөвлөмжийг биелүүлэх)
Өргөн барьсан: 2014-01-02

Буцаасан, хүчингүй болсон

УИХ Байр суурь
Х.Тэмүүжин Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл өргөн барив

Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжин Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өнөөдөр УИХ-ын дарга З.Энхболдод өргөн барив. Хуулийн төслийн танилцуулгад, Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэ

2014.01.02