Эрүүгийн хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (“худал мэдээлэл тараах” гэснийг “гүтгэх” болгон өөрчлөх)
Өргөн барьсан: 2021-03-23
Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл өргөн барилаа

Байр суурь

Бусад