Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ё.Баатарбилэг

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын сайд

Г.Ганбаяр

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын дэд сайд

Б.Баярсайхан

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын яамны ТНБ-ийн дарга

2020 2021 2022 2023 2024
Хууль Төлөв
1.

Соёлын тухай хууль

2.

Кино урлагийг дэмжих тухай

3.

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай

4.

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

5.

Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай

6.

Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон банкны дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёрхон батлах тухай

7.

Биеийн тамир, спортын тухай

8.

Боловсролын тухай хууль

9.

Киноны тухай

10.

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого батлах

11.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай