Барилга, хот байгуулалтын яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Б.Мөнхбаатар

Барилга, хот байгуулалтын сайд

Ш.Лхамсүрэн

Барилга хот байгуулалтын дэд сайд

2021 2022 2023 2024 2025
Хууль Төлөв
1.

Хот байгуулах тухай тогтоол

2.

Хот байгуулалтын тухай

3.

Зарим аймаг сумдын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах тухай

4.

Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 1988 оны 167 дугаар конвенцыг соёрхон батлах тухай

5.

Орон сууцны тухай хууль

6.

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

7.

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

8.

Барилгын тухай хууль

9.

Хотыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль

10.

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг батлах тухай

11.

Газрын тухай