Нямбаатар.Х 2019.10.03 | УИХ-ын Хэвлэл мэдээллийн алба

ХЗБХ: Монгол Улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг явууллаа

ХЗБХ: Монгол Улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг явууллаа

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны өнөөдрийн /2019.10.03/ хуралдаанаар “Монгол Улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Хууль зүйн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн талаар Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар танилцууллаа.

Тус байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд багтах байгууллагуудын төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 562.5 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй гарч, урсгал зардалд 524.3 төгрөг, хөрөнгийн зардалд 38.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. Нийт зарлага болон цэвэр зээлийн дүнгийн 82.4 хувь буюу 463.5 тэрбум төгрөгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, 8.5 хувь буюу 48.1 тэрбум төгрөгийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, 5.1 хувь буюу 28.9 тэрбум төгрөгийг Улсын ерөнхий прокурор, 3.9 хувь буюу 21.9 тэрбум төгрөгийг бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын багцын зарлага эзэлж буй аж.

Улсын төсвөөс 541.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон бол төсөвт байгууллагууд өөрийн орлогоор 17.9 тэрбум төгрөг, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтээр 5.5 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлсэн байна.

Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын талаар Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч С.Оюунбилэг танилцуулсан.

Хууль зуй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2018 оны санхүүгийн тайланд 226 байгууллага нэгтгэгдсэнээс 146 байгууллагад “Зөрчилгүй”, 1 байгууллагад “Хязгаарлалттай”, 1 байгууллагад “Сөрөг” дүгнэлт өгч, 22 байгууллагын санхүүгийн тайланд “Итгэл” үзүүлж, 56 байгууллагын санхүүгийн тайланг аудитын түүвэрт хамруулжээ.

УИХ-ын гишүүн Х.Нямбаатар “Зөрчилтэй”, “Сөрөг” гэсэн дүгнэлт авсан байгууллагын талаар тодруулан асууснаар хэлэлцүүлэг өндөрлөж, Байнгын хороо санал, дүгнэлтээ Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд хүргүүлэхээр тогтлоо.