Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
С.Чинзориг

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

С.Мөнгөнчимэг

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын дэд сайд

2021 2022 2023 2024 2025
Хууль Төлөв
1.

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

2.

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай

3.

Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай

4.

Цалингийн хэмжээг тогтоох итгэлцүүр батлах тухай

5.

Зарим албан тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох тухай

6.

Гэр бүлийн тухай

7.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

8.

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

9.

Хөдөлмөрийн тухай

10.

Нийгмийн даатгалын тухай

11.

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд тэтгэмж олгох тухай

12.

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай

13.

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

14.

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай

15.

Ахмад настны тухай

16.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

17.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

18.

Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого

19.

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай