Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (Монгол Улс, ХБНГУ-ын Франкфурт хот дахь Сэргээн босголтын зээлийн банк хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээг соёрхон батлах тухай)
Өргөн барьсан: 2019-10-01

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ч.Хүрэлбаатар Сангийн сайд, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ХБНГУ-ын Франкфурт хот дахь Сэргээн босголтын зээлийн банк хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг өргөн барилаа

УИХ-ын гишүүн, Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар өнөөдөр /2019.10.01/  Монгол Улс, ХБНГУ-ын Франкфурт хот дахь Сэргээн босголтын зээлийн банк хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээг соёрхон батлах тухай хуули

2019.10.01