Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр ( “Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенцын 50 дугаар зүйлийн а) хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протокол”-ыг соёрхон батлах тухай)
Өргөн барьсан: 2023-01-10
Далайд гарцгүй манай орны хувьд агаарын тээвэр нь гуравдагч оронтой холбогдох боломж юм

Байр суурь

Ц.Сэргэлэн: "Тамын 50" гэж нэрлэгддэг, зүүн чиглэлийн зарим автозамыг хэзээ, ямар санхүүжилтээр засаж, сайжруулах вэ

УИХ-ын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны /2023,03,16/-ны өдрийн хуралдаанаар “Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенцын 50 дугаар зүйлийн а) хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

2023.03.16

Бусад