Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр (Дугуйт тээврийн хэрэгслүүд, тэдгээрт суурилуулан ашиглах болох тоногт төхөөрөмж, эд ангид зориулсан...)
Өргөн барьсан: 2023-01-10
Дугуйт тээврийн хэрэгсэл болон түүн дээр суурилуулан ашиглах боломжтой тоног төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцүүлнэ

Байр суурь

Б.Дэлгэрсайхан: Босоо тэнхлэгийн зам эвдрээд дууслаа, хэрхэн шийдвэрлэх гэж байна

УИХ-ын /2023,03,23/-ны өдрийн хуралдаанаар “Женев хотноо 1958 онд баталсан “Дугуйт тээврийн хэрэгслүүд, тэдгээрт суурилуулан ашиглаж болох тоног төхөөрөмж, эд ангид зориулсан НҮБ

2023.03.23

Б.Жаргалмаа: Залуучууд моторт дугуй их унаж байна, үүн дээр ямар зохицуулалт хийж байна

УИХ-ын /2023,03,23/-ны өдрийн хуралдаанаар “Женев хотноо 1958 онд баталсан “Дугуйт тээврийн хэрэгслүүд, тэдгээрт суурилуулан ашиглаж болох тоног төхөөрөмж, эд ангид зориулсан НҮБ

2023.03.23

Бусад