Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр (Монгол Улс, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан Зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай)
Өргөн барьсан: 2023-01-18
Зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэв

Байр суурь

Бусад