Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (“Эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих хөтөлбөр: Нэгдүгээр хөгжлийн бодлогын санхүүжилт”-ийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай)
Өргөн барьсан: 2017-12-06

Батлагдсан

Оролцогч 2
УИХ Байр суурь
Г.Занданшатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын Дарга

Дэлхийн банкнаас олгож буй хөнгөлөлттэй зээлийг төсвийн алдагдлыг бууруулахад зарцуулна

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих хөтөлбөр:Нэгдүгээр хөгжлийн бодлогын санхүүжилт”-ийн хэлэлцээри

2018.03.27
Х.Нямбаатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Хууль зүйн байнгын хорооны дарга

Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн 120 сая ам.долларын зээл авах хэлэлцээрийг баталлаа

Засгийн газраас өчигдөр яаралтай хэлэлцүүлэхээр   “Эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих хөтөлбөр: Нэгдүгээр хөгжлийн бодлогын санхүүжилт”-ийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон

2017.12.07   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Г.Занданшатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын Дарга

“Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”-ийн дэмжих санхүүжилтийн хэлэлцээрийг өргөн барилаа

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өчигдөр  “Эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих хөтөлбөр: Нэгдүгээр хөгжлийн бодлогын санхүүжилт”-ийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батл

2017.12.07