Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (“Төсөв, нийгэм болон эдийн засгийн шинэчлэлийн хөгжлийн бодлогын зээл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай)
Өргөн барьсан: 2017-12-06

Батлагдсан

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Г.Занданшатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын Дарга

Япон улсаас олгож буй 850 сая ам.доллартой тэнцэх хэмжээний иений зээлийг төсвийн зардлыг санхүүжүүлэхэд зарцуулна

Монгол Улсын Засгийн газар, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулсан “Төсөв, нийгэм болон эдийн засгийн шинэчлэлийн хөгжлийн бодлогын зээл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэ

2018.03.23
Г.Занданшатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын Дарга

Япон Улсын Засгийн газраас 850 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний иений зээл олгоно

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өчигдөр (2017.12.06) “Төсөв, нийгэм болон эдийн засгийн шинэчлэлийн хөгжлийн бодлогын зээл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах

2017.12.07