Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (БНЭУ-ын Экспорт-импортын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээр)
Өргөн барьсан: 2019-12-02

Батлагдсан

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ө.Энхтүвшин Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын Шадар сайд

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах санхүүжилтийн зээлийн хэмжээг нэмэгдүүллээ

Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Экспорт-Импортын банк хооронд байгуулсан Зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийг 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар соёрх

2019.12.30
Ө.Энхтүвшин Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын Шадар сайд

МУЗГ, БНЭУ-ын Экспорт-импортын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг өргөн барилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн Монгол Улсын засгийн газар, Бүгд найрамдах Энэтхэг улсын  экспорт импорт

2019.12.02