Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (Банкны салбарыг нөхөн сэргээх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийн Зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай)
Өргөн барьсан: 2017-07-05
Зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслүүдийг өргөн мэдүүлэв

Байр суурь

О.Баасанхүү: ОУВС-гийн шалгалтын үр дүн гараагүй байхад хэлэлцээрийг баталж болж байгаа юмуу?

УИХ-ын чуулганаар өчигдөр Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн  Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банктай хэрэгжүүлэх ”Банкны салбарыг нөхөн сэргээх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхж

2017.07.06

Б.Жавхлан: Банкны зээлийг нөхөн сэргээх гэдгийг тодруулна уу?

УИХ-ын чуулганаар өчигдөр Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн  Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банктай хэрэгжүүлэх ”Банкны салбарыг нөхөн сэргээх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжү

2017.07.06

Бусад