Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Экспорт-Импорт банк хоорондын 1.0 тэрбум ам.долларын ерөнхий хэлэлцээр)
Өргөн барьсан: 2017-06-02

Батлагдсан

Оролцогч 0
УИХ Байр суурь