Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ч.Улаан

Хүнс хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн Сайд

Ж.Сауле

Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд

2021 2022 2023 2024 2025
Хууль Төлөв
1.

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

2.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн биелэлт

3.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

4.

Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

5.

Генетик нөөцийн тухай

6.

Тамхины хяналтын тухай хууль

7.

Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

8.

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөрийн тухай

9.

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

10.

Таримал ургамлын үр сортын тухай

11.

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай

12.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай

13.

Малын генетик нөөцийн тухай

14.

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай

15.

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

16.

Органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн "Халх гол" хөдөө аж ахуйн бүс байгуулах тухай

17.

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого

18.

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай