Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Г.Ёндон

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

2021 2022 2023 2024 2025
Хууль Төлөв
1.

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

2.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

3.

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай

4.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

5.

Ашигт малтмалын тухай хууль

6.

Тавантолгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

7.

Цөмийн энергийн тухай

8.

Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

9.

Эрдэс баялгын салбарын ил тод байдлын тухай

10.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай

11.

Цагаан суваргын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай

12.

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль

13.

Газрын тосны тухай хууль

14.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай