Энхбаяр

Ж.Энхбаяр

Монгол улсын их хурлын гишүүн

2005
2006
Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын дэд дарга
2007
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Говь-Алтай аймгаас анх удаа сонгогдов.
2009
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүн
Батлан хамгаалахын сайд
2013
2014
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороон дарга
2015
Батлан хамгаалахын багц хуулийн төслийн ахлагчаар ажиллав.
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр "Баянзүрх" дүүргээс сонгогдов.
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороон дарга
2017
2018
2019
2020

Хууль Төлөв
1.

Түр хороо байгуулах тухай

2.

Газрын төлбөрийн тухай

3.

Цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай

4.

Гамшгаас хамгаалах тухай

5.

Коронавируст халдвар (СОVID-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх тухай

6.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

7.

Боловсролын тухай хууль

8.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай

9.

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

10.

Цахим бодлогын түр хороо байгуулах тухай

11.

Багшийн хөгжлийн тухай хууль

12.

Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай

13.

Монгол Улсын гадаад харилцааны тухай

14.

Галт зэвсгийн тухай

15.

Худалдааны тухай

16.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль