Зоригт.Д 2013.10.07 | Телевиз: Eagle TV

Монгол улсыг таван бүсэд хуваалаа

УИХ-ын гишүүн Д.Зоригт

Монгол улсын аль бүс нутагт хэдий хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулснаас хамааран тогтворжуулах гэрчилгээг хугацаа заан олгохоор боллоо.  Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд Монгол улсыг таван бүсэд хуваалаа.

УИХ-ын гишүүн Д.Зоригт:

Зарим онцгой салбар буюу улс орны эдийн засагт урт хугацаанд онцгой ач холбогдолтой экспортын зориулалттай, экспорт гаргах төслүүдэд 15 жил гэдэг хугацааг 1.5-аар үржүүлээд уртасгаж болохыг энэ хуулиар зөвшөөрч байгаа.

Энэ хуулийг анхнаас нь эцсээ хүртэл УИХ-д хэлэлцэхэд хоёр хуваагдсан байлаа. Олонх нь шинэ татвар гарсан нөхцөлд тогтворжуулах гэрчилгээнд хамаарах үгүйг энэ хуулиар зохицуулах зайлшгүй болсон. Удахгүй татварын багц хуулийг өргөн барина тэр үед дахин ярилцах болно.