Байнгын хорооны даргын сонгуульт хугацааг нэг жилээр сунгана
УИХ-ын гишүүн Д.Ганбат
2013.12.02

Байнгын хорооны даргын сонгуульт хугацааг нэг жилээр сунгана

УИХ-ын гишүүн Д.Ганбат УИХ- ын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл санаачилснаа УИХ-ын даргад өргөн барьжээ.

Хуулийн төсөлд Байнгын хороодын дарга нарын сонгуульт хугацаа нь нэг жил байгааг хоёр жил болгохоор тусгасан байна. Учир нь хууль тогтоох үйл ажиллагааны хувьд нэг жилийн хугацаа нь дөнгөж хоёр удаагийн ээлжит чуулганы хугацааг хамарч, томоохон хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг жил дамнан үргэлжлэхэд Байнгын хорооны үйл ажиллагааг удирдаж байсан дарга солигдох нь ажлын үр дүнд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж үзсэн байна.

Нөгөө талаас Байнгын хорооны дарга дөнгөж харьяалагдах байгууллагын ажиллагаатайгаа танилцаж, ажлаа эхлүүлээд явж байтал сонгуульт хугацаа нь дуусах болдог нь учир дутагдалтай гэж хууль санаачлагч онцолжээ. Мөн УИХ-ын даргын гар дээр ирсэн хуулийн төсөл бол Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжингээс өргөн барьсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2016 он хүртэл боловсронгуй болгох Үндсэн чиглэл”.  

Энэхүү төслийг өмнө нь УИХ-д өргөн бариад байсан ч дахин боловсруулах шаардлагатай гэж үзэн Засгийн газраас буцаан татаад байсан юм. “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2016 он хүртэл боловсронгуй болгох Үндсэн чиглэл”- ийн төслийг энэ долоо хоногт Хууль зүйн байнгын хороо болон нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэнэ.