Бат-эрдэнэ.Д 2016.03.25 | ХМА: Дүүрэг

Чингэлтэй дүүргийн 19 хорооны гудамж талбай камертай болно

Чингэлтэй дүүргийн 19 хорооны гудамж талбай камертай болно

Чингэлтэй дүүргийн Гудамж байрны Нийтийн Эргүүлүүдэд өгсөн мэргэжил арга зүйн сургалтын үеэр Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга Д.Бат-Эрдэнэ  нээж үг хэлэхдээ: Манай дүүрэг 170 гаруй мянган иргэд 35 мянга гаруй өрхтэй.

Тэднийхээ амар тайван аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газраас хамтран иргэдийг төрийн ажилд татан оролцуулж, нэг баг болж ажиллан, батлагдсан журмын дагуу Эргүүлүүдэд сар бүр 15000 төгрөгийн шагнал олгож байна. Мөн Дүүргийн төсвөөс 19 хорооны гудамж талбайг камержуулах ажлыг эхлүүлэхээр болсон баяртай мэдээг дуулгалаа.