2022.05.27

Ж.Батжаргал: Зөвшөөрлийн хуульд үндсэн хуулийн үзэл баримтлалтай зөрчилдсөн заалтууд бий юу

УИХ-ын чуулганы /2022,05,27/-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг  хэлэлцлээ.

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт асуулаа.

УИХ-ын гишүүн Ж.Батжаргал: 

Энэ хуулинд анхааралтай хандах ёстой ажлын хэсгийг сайн ажилласан байх гэж бодож байна. Энэ хуулин дотор бүртгэлийн, зарим тохиолдолд байршил газар нутгийн тухай асуудал холилдож орж ирээд байна. Үүнийг яаж ялгах вэ? Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал зарим талаар зөрчигдөөд, хэрэгжихгүй байгаа зүйл бий. Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжид хуваагдах тухай ярьсан. Тэрнээс яам, агентлагуудад хуваагдана гэж яриагүй.

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гэрээг яам, уул уурхайн зөвшөөрлийг холбогдох агентлаг өгдөг. Орон нутгийнхаа газар нутгийг тусгай хамгаалалттай хэрэгцээнд авсан шийдвэрийг Геологи, уул уурхайн кадастрын алба өөр дээрээ хянаж, бүртгэхгүй байх зэрэг ийм зүйл байж болох уу. Чөлөөт бүсийн газрын ашиглалтын гэрчилгээг чөлөөт бүсийн ашиглалтын захиргаа өгнө гэсэн. Энэ болох юм уу? Энэ мэтчилэн зөвшөөрлийн хуулинд Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалтай зөрчилдсөн байж болохоор заалтууд байна. Үүнийг яаж зохицуулах вэ?

Эрүүл мэндийн шинжилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн байгууллага өгөх нь зөв. Харин хаана байрших асуудлыг орон нутаг зөв зохистой шийдэх хэрэгтэй.

Түүний асуултад ажлын хэсгийн гишүүд хариуллаа.