2022.06.20

ДЭМБ умайн хүзүүний хорт хавдрын дархлаажуулалтыг нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллана