Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт боллоо
2022.09.15

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт боллоо

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагчдын нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх сургалтад 43 хорооны “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл”-ийн төлөөллүүд оролцов.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тулгамдсан асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэхийн тулд дүүргийн Засаг дарга Н.Алтаншагайн санаачилгаар “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл”-ийг байгуулсан билээ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хүртээмжтэй орчныг бий болгох, эрхийг хангах зорилгоор нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл болсон “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний зөвлөл” нь хороо тус бүрд таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нийт 215 хүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Сонгинохайрхан дүүрэгт 9637 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдгаас 1012 гаруй хүүхэд байдаг.
Өнөөдрийн сургалтад хамрагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон эцэг, эх асран хамгаалагчид Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн хууль, Нийгмийн даатгалын хууль, эрх зүй, Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлал, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, чанар хүртээмжүүдийн талаарх зөвлөгөө, мэдээллийг авлаа.

Дээрх мэдээллүүдийг дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч, Хөдөлмөр магадлах комиссын магадлагч эмч болон Нэгдсэн эмнэлэг зэрэг байгууллагуудын холбогдох удирдлага, албан хаагчид хүргэсэн юм. Мөн сургалтын дараа “World share” Олон Улсын байгууллагын дэмжлэгийн бараа бүтээгдэхүүнийг зөвлөлийн гишүүдэд гардуулан өгсөн байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөгжлийг дэмжих, эрүүл мэнд, нийгэм сэтгэлзүйн асуудал болон, тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх хүрээнд 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор байгуулахаар болсон. Одоогийн байдлаар тус байгууламжийг барих талбайн газар чөлөөлөлтийн ажлыг хийж байгаа юм.