Мансууруулах бодис бүхий ургамал ашиглаж эм бэлтгэн найруулах тусгай зөвшөөрлийг Эрүүл мэндийн яам олгоно
2022.11.07

Мансууруулах бодис бүхий ургамал ашиглаж эм бэлтгэн найруулах тусгай зөвшөөрлийг Эрүүл мэндийн яам олгоно

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг "Зөвшөөрлийн тухай хууль"-ийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн яамны төлөөллүүдийг хүлээн авч уулзлаа.

Зөвшөөрлийн тухай хууль 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ. Үүнтэй холбоотойгоор зөвшөөрөл олгох эрх бүхий төрийн байгууллага, яамд бэлтгэл ажлаа хэрхэн хангаж буй явцтай танилцаж, холбогдох чиглэлийг өгч ажиллаж байгаа юм.

Эрүүл мэндийн яамны зүгээс Зөвшөөрлийн тухай хуультай нийцүүлэн нийт 7 хуульд өөрчлөлт оруулахаар бэлтгэж байгаа ба тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, төлбөрийн хэмжээ, холбогдох зардлын жишиг зэрэг асуудлыг зохицуулсан 10 гаруй журамдаа өөрчлөлт оруулахаар төслийг боловсруулан ажиллаж байгаа талаар танилцууллаа.

Эрүүл мэндийн чиглэлээр хуульд тусгагдсан дараах зөвшөөрлүүдийг олгоно. Үүнд:

Тусгай зөвшөөрөл:

 • Сувилах мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх;
 • Сэргээн засах мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх;
 • Эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх;
 • Эмчлэх мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх;
 • Эх барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх;
 • Мансууруулах бодис бүхий ургамал ашиглаж эм бэлтгэн найруулах;
 • Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл, протез үйлдвэрлэх, импортлох, ханган нийлүүлэх, засвар үйлчилгээ эрхлэх;
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ эрхлэх;
 • Сэргээн засахын дагнасан тусламж, үйлчилгээ эрхлэх;
 • Сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээ эрхлэх;
 • Түргэн тусламжийн үйлчилгээ эрхлэх;
 • Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ эрхлэх;
 • Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ эрхлэх;
 • Эх барихын тусламж, үйлчилгээ эрхлэх;
 • Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодис худалдах болон үйлчилгээ эрхлэх;
 • Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх;
 • Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, эмийн бодис, угтвар бодис болон эм үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх, худалдах;
 • Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх;

ЭНГИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ:

 1. Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа хийх;