2024.05.01

Боловсролын цогц реформ хийсэн багц хууль

УИХ-ын гишүүн Г.Мөнхцэцэг 2020-2024 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг танилцуулж байна. 

Тэрээр Боловсролын багц хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан бөгөөд боловсролын салбарт цогц реформ уг хуулиар хийгдэж чадлаа. 

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn