Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Шүүхээс “хэрэг буцаах” зохицуулалтыг өөрчлөх)
Өргөн барьсан: 2021-04-08
Шүүхээс “хэрэг буцаах” зохицуулалтыг өөрчлөх хуулийн төсөл өргөн барилаа

Байр суурь

Н.Энхболд: Хүн яллана гэдэг нэг хүний шийддэг асуудал биш

Улсын Их Хурлын чуулганы 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх асуу

2021.10.14

Ж.Сүхбаатар: Шүүхийн гаргасан шийдвэр бүхэн эцсийнх

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.10.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогд

2021.10.14

Ж.Бат-Эрдэнэ: Хамгийн гол зарчим бол хүнийг хэлмэгдүүлэхгүй байх ёстой

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.10.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогд

2021.10.14

Л.Мөнхбаатар: Анхан шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн хэргийг давж заалдах хяналтын шүүхээс буцааж байгаа нь олон асуудал дагуулж байна

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.10.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогд

2021.10.14

Ц.Мөнхцэцэг: Ял завших боломжийг хааж байгаа учраас хуулийн төслийг дэмжиж байгаа

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.10.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогд

2021.10.14

Ё.Баатарбилэг:Шүүхийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой засаж, сайжруулах асуудлууд их байгаа

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.10.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогд

2021.10.14

Б.Энх-Амгалан: Гэм буруутай хүн суллагдах зэрэг алдаа гаргахаас сэргийлэх ёстой

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2021,10,12/-ны өдрийн хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр нарын 3 гишүүн өргөн мэдүүлсэн, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өө

2021.10.12

Ц.Мөнх-Оргил: Хуулийн төсөлд шүүх прокурорын төлөөллийг байлцуулж саналыг нь сонсох хэрэгтэй

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2021,10,12/-ны өдрийн хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр нарын 3 гишүүн өргөн мэдүүлсэн, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өө

2021.10.12

Ж.Сүхбаатар: Ял завшуулахгүй байхад анхаарах ёстой

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2021,10,12/-ны өдрийн хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр нарын 3 гишүүн өргөн мэдүүлсэн, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өө

2021.10.12

Н.Учрал: Анхан шатны шүүхээс буцаадаг байх ёстой

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2021,10,12/-ны өдрийн хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр нарын 3 гишүүн өргөн мэдүүлсэн, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өө

2021.10.12