Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2024-04-17
Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн мэдүүлэв

Байр суурь

Х.Булгантуяа: Худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхимийн хуулийг баталж, улстөржихгүй бизнес эрхлэх боломжоор хангах хэрэгтэй

УИХ-ын чуулганы 2024,05,17-ны өдрийн хуралдаанаар Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт асуула

2024.05.17

Ц.Мөнхцэцэг: МҮХAҮТ-ын бүтцийн зохицуулалт бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой хэрхэн уялдаж байгаа вэ?

УИХ-ын чуулганы 2024,05,17-ны өдрийн хуралдаанаар Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт асуула

2024.05.17

Н.Учрал: МҮХАҮТ аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоотойгоор хуулийн зохицуулалтаа хийх шаардлагатай

УИХ-ын чуулганы 2024,05,17-ны өдрийн хуралдаанаар Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт асуула

2024.05.17

Б.Баттөмөр: Татварын орчны шинэчлэлд МҮХАҮТ ямар оролцоотой байгаа вэ?

УИХ-ын чуулганы 2024,05,17-ны өдрийн хуралдаанаар Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт асуула

2024.05.17