Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2010-04-15
“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн төслийн талаар санал солилцох уулзалт болов

Байр суурь

“Монгол мал” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаарх асуулгын хариуг сонслоо

Улсын Их Хурлын чуулганаар /2014.10.24/ Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Даваасүрэнээс  “Монгол мал” хөтөлбөрийг батлах тухай Улсын Их Хурлын 2010 оны 23 дугаар тогтоолын хэрэгжилти

2014.10.27

“Монгол мал” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх хэрэгтэй

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд “Монгол мал” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Гэтэл тус хөтөлбөр муу хэрэгжиж, төрийн бодлогоор малчдаа өөдтэй дэмжихгүй байгаа тухай

2013.12.06

Бусад