Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай

Шинэчилсэн найруулга (Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулга)
Өргөн барьсан: 2016-01-14

Батлагдсан 93.3%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Б.Сувд Сэтгүүлч

Ард нийтийн санал асуулгын хуулийг 21 жилийн дараа шинэчлэн батлав

Хууль: Ард нийтийн санал асуулгын тухай  /Шинэчилсэн найруулга/ Хууль санаачлагч: М.Энхболд, С.Бямбацогт Өргөн баригдсан он сар өдөр 2016.01.16 Батлагдсан он, сар, өдөр: 2016.02.05 Бүтэц: 6 бүлэг

2016.03.29   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан