Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2009-03-16
Усны сав, ойн сан бүхий газарт дур зоргоороо халддагийг цэгцэлнэ

Байр суурь

Урт нэртэй хуулийн хэрэгжилтэнд анхаарал хандуулахгүй байна

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг нар Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалт

2013.05.29

Бусад