Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

Нэмэлт өөрчлөлт ( “Улаанбаатар төмөр зам”-ын ашиглалтад чухал шаардлагатай бараа материал)
Өргөн барьсан: 2018-06-15
“Улаанбаатар төмөр зам”-ын ашиглалтад шаардлагатай бараа материалыг татвараас чөлөөлнө

Байр суурь

Ж.Бат-Эрдэнэ: Аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгох хэрэгтэй

Өнөөдөр /2018.11.15/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг шийдвэрлэлээ.  Засгийн газраас 2018 оны 06 сары

2018.11.15

А.Сүхбат: Татварын хөөн хэлэлцэх хугацааг анхаарсан уу?

Өнөөдөр /2018.11.15/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг шийдвэрлэлээ.  Засгийн газраас 2018 оны 06 сары

2018.11.15

А.Ундраа: Төмөр замчдын нийгмийн хамгааллын асуудалд анхаараарай

Өнөөдөр /2018.11.15/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг шийдвэрлэлээ.  Засгийн газраас 2018 оны 06 сары

2018.11.15