Эрдэнэ.С 2015.05.12 | Хэвлэл мэдээллийн алба: УИХ

Гэр бүлийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг болов

Гэр бүлийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг болов

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооноос санаачлан Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг Төрийн ордны Нээлттэй сонсголын танхимд зохион байгууллаа.  

Тус хэлэлцүүлэгт УИХ-ын, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ оролцож мэдээлэл хийлээ. Тэрбээр мэдээлэлдээ 2014 оны байдлаар 823.4 мянган өрх, түүний 64.4 хувь нь хотод, 35.6 хувь нь хөдөөд байгаа бөгөөд улсын дунджаар нэг өрхөд 3.7 хүн ногдож байна. Нийт 17.3 мянган хос 2014 онд гэрлэлтээ бүртгүүлж, 3.7 мянган гэр бүл цуцлуулж, 1.7 мянган хүүхдийг үрчилж авчээ. 

Тухайн жилийн гэрлэлтийг цуцлалттай харьцуулсан харьцаагаар авч үзвэл гэр бүл цуцлалтын эзлэх хувь өмнөх оноос 1.1 пунктээр буурсан байна. Ганц биеэрээ өрх үүсгэн амьдардаг өрх нийт өрхийн 10.6 хувийг эзэлж байгаа буюу 10 өрх тутмын нэг нь ганц бие өрх байна. Гэр бүлээ цуцлуулах, тусгаарлах явдал 30-60 насныханд хамгийн их байдаг бөгөөд ийм өрхийн 70 хувь нь 0-15 насны дунджаар 2-3 хүүхэдтэй байгаа нь нийгмийн эмзэг асуудал хэвээр байгааг дурдлаа.

Мөн “Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлал, шинэчлэлийн агуулга”-ын талаар Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Х.Баавгай танилцуулга хийсэн юм.