Иргэний мэдээллээ шалгаж, зөрчилтэй бол бүртгэлээ хийлгэхийг УБЕГ-аас уриалав
2023.01.19

Иргэний мэдээллээ шалгаж, зөрчилтэй бол бүртгэлээ хийлгэхийг УБЕГ-аас уриалав

Иргэн та өөрийн байнга оршин суух газрын хаягийн бүртгэлийн мэдээллээ заавал шалгаж, зөрүүтэй бол шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлээ хийлгээрэй.