2023.09.08

УБ-Хэнтий-Дорнод-Сүхбаатар чиглэлийн авто замын засварын ажил дуусаж байна

УИХ-ын гишүүн Ц.Идэрбат тойрогтоо ажиллаж байна. Тэрээр  Нийслэлээс Хэнтий аймаг хүртэлх болон зэргэлдээ аймгуудтай холбогдсон авто замуудын ажилтай танилцлаа.

Улаанбаатар-Хэнтий-Дорнод-Сүхбаатар чиглэлийн автозамын засварын ажил хийгдэж замаа нээсэн байна.

Улаанбаатар-Хэнтий чиглэлийн замд хийгдсэн засварууд Дуутын давааны ажлаас бусад нь дууссан бөгөөд Дуутын давааны замын хучилт хийгдэж дуусаад тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил үргэлжлэн хийгдэж байна.  Ингэснээр дээрх замын ажил бүрэн дуусах юм.

Өмнө нь

Одоо

Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас олон жилийн өмнө ашиглалтанд орсон замуудыг засах ажлыг 2023 оноос эхлүүлсэн бөгөөд тойргоос сонгогдсон гишүүдийн дэмжлэг, хөрөнгө оруулалтаар дээрх ажил шуурхай хийгдсээр байна.