Эхний автобуснууд ирсний дараа, графикийн дагуу шинэ автобусыг хөдөлгөөнд оруулна
2023.12.18

Эхний автобуснууд ирсний дараа, графикийн дагуу шинэ автобусыг хөдөлгөөнд оруулна

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Хонгорсайхан