Шадар сайд
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ө.Энхтүвшин

Монгол улсын Шадар сайд

2021 2022 2023 2024 2025
Хууль Төлөв
1.

Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

2.

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

3.

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

4.

Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай

5.

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын

6.

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай

7.

Патентийн тухай

8.

Өрсөлдөөний тухай

9.

Чөлөөт бүсийн тухай хууль

10.

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай

11.

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

12.

Инновацийн тухай хууль

13.

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай

14.

Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн IX нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай

15.

БНХАУ-ын Шанхай хотод Монгол Улсын Консулын газар нээн ажиллуулах тухай

16.

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах тухай

17.

Хэмжил зүйн тухай хууль

18.

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай

19.

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль