Сүхбаатар

Ж.Сүхбаатар

Монгол улсын их хурлын гишүүн (2008-2012)

1996
1997
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрхзүйч мэргэжлээр төгсөв
УИХ-ын гишүүний туслахын ажилд оров
1998
1999
УИХ-дахь МАХН-ын бүлгийн ажлын албаны хуулийн бодлогын зөвлөх болов
2000
"Монгол Улсын захиргааны эрх зүй" номоо гаргав
"Харьцуулсан эрх зүй судлал" номоо гаргав
2001
Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн, нарийн бичгийн дарга болов
2002
2003
"Монгол Улсын захиргааны эрх зүй" хичээлийн гарын авлага номоо хэвлүүлэв
2004
2005
2006
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд даргаар томилогдов
2007
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2009
“Монгол Улсын Төрийн далбааны өдөр” -ийг батлуулав
2010
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргаар 2 жил ажиллав
УИХ-д авлигын эсрэг албан бус бүлэг байгуулав
2011
УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн шинэчлэсэн найруулгыг батлуулваав
2012
МАН-ын Нарийн бичгийн даргаар сонгогдов
2013
2014
2015
“Өрнөдийн орнуудын захиргааны эрх зүйн тойм” (Франц, Герман, Их Британи, АНУ) номоо гаргав
2016
МАХН-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргаар сонгогдов
2017
2018

Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль