Даваасүрэн.Ц 2016.08.30 | Сайт: Vip76.mn

Энэ хууль хэрэгжвэл шар сонин цэцэглэнэ

Энэ хуулийн үйлчлэлийн хувьд миний бие тухайн үед хойшлуулах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлж байсан. 

Энд хэд хэдэн ноцтой заалт бий. Жишээ нь компани дээр эрүү үүсгэж болно. Нилээд ёс суртахууны өндөр хөгжсөн улсад хэрэгжих боломжтой. 

Мөн онц ноцтойгоор хүн гүтгэхийг зөрчил гэж үзсэн. Энэ хэнд ч тохиолдож болно. Хүн гүтгэхийг зөрчил гэх юм бол нийгэм эмх замбараагүй болох, итгэлцэлгүй болох...гээд хэд хэдэн заалт бий. 

Тиймээс хуулийг өөрчлөж байж, том реформыг өөрчлөхгүй бол болохгүй. ...