Мөнхтуяа.Г 2016.10.18 | Сайт: Vip76.mn

Хүнс, тэжээлийн шинэ таримал, сорт бий болговол санхүүжилт олгоно

Хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээ 2004 оноос үйлчилж эхэлсэн. Одоогоор уг гэрээнд дэлхийн 143 орон нэгдэн ороод байна. Ургамлын генетик нөөцийг хадгалж, тогтвортой ашигласнаар ХАА-н салбар тогтвортой өсөж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах юм.

...Энэхүү гэрээнд манай улс нэгдсэнээр дэлхийн ургамлын генетик нөөцийн сангаас хөрөнгө, санхүүжилт авах боломжтой...

Санхүүжилтийг уур амьсгалд тэсвэртэй, чанартай хүнс, тэжээлийн шинэ таримал, сортуудыг бий болгоход зориулах ёстой. Мөн энэ чиглэлийн олон улсын хамтын нийгэмлэг, донор байгууллагуудаас ч дэмжлэг авч болно.

Гэрээнд нэгдэн орсон гишүүн байгууллага ямар нэгэн төлбөр төлдөггүй.

2010 онд манай улс ургамлын генетик нөөцийг хадгалах, ашиглах чиглэлээр төсөл бичиж байсан ч уг гэрээнд нэгдэн ороогүйн улмаас санхүүжилт авч чадаагүй байна.

Тиймээс ч холбогдох яамдаас санал авсны дагуу НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орох тухай хуулийн төслийг боловсруулж, УИХ-д өргөн бариад байна. 

Сэтгүүлч

vip76.mn Г.Мөнхтуяа munkhtuya@vip76.mn