Хариуцлагатай уул уурхайг дэмжиж, эрхзүйн орчныг илүү тодорхой болгоно
2023.04.04

Хариуцлагатай уул уурхайг дэмжиж, эрхзүйн орчныг илүү тодорхой болгоно

Байгаль орчинд нөлөөлөх үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөө, тусгай зөвшөөрлүүд асуудлыг хүнд сурталгүй, ил тод болгох тал дээр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам анхааран ажиллаж байна.

2022 онд Тусгай зөвшөөрлүүдийг бүрэн цахимжуулсан бол 2023 онд эрхзүйн орчныг тодорхой болгох тал дээр анхааран ажиллаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газар Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ өглөөний уулзалтаараа аж үйлдвэржилтийн сэргэлтийн асуудлаар уул уурхай болон хүнд үйлдвэрийн салбарынхантай санал солилцлоо.

Өглөө бүхэн эртлэн босож, өдөр бүр өөрийгөө ялж Аж үйлдвэржсэн Монгол Улсыг бүтээхийн төлөө хамтдаа хичээцгээе.