2024.02.14

ОРХОНТУУЛ СУМЫН ИРГЭН Б.ЧИНТӨГС УЛСЫН АВАРГА ФЕРМЕРЭЭР ШАЛГАРЛАА

21 жил мал маллаж буй тэрбээр мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, малын үүлдэр угсааг сайжруулах, эрчимжүүлэх, ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд онцгойлон анхаарч, төр засаг болон аймаг, орон нутгаас баримталж буй бодлого, зорилттой уялдуулан 2013 оноос эхлэн үхрийн фермерийн аж ахуй байгуулан 11 дэх жилдээ ажиллаж байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn