Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2014-01-09

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Х.Тэмүүжин Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд 44 мянган төгрөгийг төлнө

Хуулийн нэр: Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль Өргөн барьсан он.сар.өдөр: 2014.01.09 Батлагдсан он,сар,өдөр: 2015.12.07 Аливаа хуулийн этгээд улсын бүртгэлийн үйлчилгээг хүртэхийн тулд 12

2016.03.10
Х.Тэмүүжин Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн төслийг дэмжлээ

Хууль зүйн байнгын хорооны өнөөдрийн /2014.06.25/ хуралдаанаар   Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн т

2014.06.25   ХЗБХ-ны хуралдаан
Х.Тэмүүжин Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн барилаа

Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжин Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь 8 бүлэг 28 зүйлтэй бөгөөд уг хуулиар Монгол Улсад хуулийн этгээийг шинээр байгуулсан, өөрчлөн

2014.01.09