Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд зарчмын зөрүүтэй санал гаргав
2022.10.19

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд зарчмын зөрүүтэй санал гаргав

Захиргааны болон үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчдад орон нутгийн нэмэгдэл олгож болно гэх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг холбогдох байнгын хороонд уламжиллаа.