Баасанхүү

О.Баасанхүү

Монгол улсын их хурлын гишүүн (2016-2020)

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Шударга ёс эвслийн бүлгийн дарга (2016) (2016-2016)

1996
1997
МУИС-ийг Эрхзүйч мэргэжлээр төгссөн
1998
Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн, өмгөөлөгч
1999
2000
*Advocates International* ОУБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчөөр 10 жил ажиллав
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Хүний эрхийн орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн
Монгол Улс дахь Япон улсын Элчин сайдын яаманд хуулийн зөвлөхөөр 4 жил ажиллав
2009
2010
2011
2012
“Шударга ёс” эвслийн намын жагсаалтаар монгол улсын их хурлын гишүүнээр анх удаа сонгогдов
2013
2014
2015
УИХ-ын өргөдлийн байнгын хороог 1 жил даргалав
2016
УИХ дахь шударга ёс эвсэлийн бүлгийг даргалав
Орхон аймагт нэр дэвшиж монгол улсын их хурлын гишүүнээр хоёрдахь удаагаа сонгогдов
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсын Их Хурлын тухай

2.

Эрүүгийн хууль

3.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

4.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

5.

Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт, хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

6.

Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай

7.

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай

8.

Үндэсний баяр наадмын тухай

9.

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

10.

Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

11.

Тамхины хяналтын тухай хууль

12.

Авлигын эсрэг хууль

13.

Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай

14.

Компанийн тухай хууль

15.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

16.

Монгол судлалыг хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх

17.

Засгийн газарт үүрэг өгөх тухай

18.

Эрүүгийн байцаан шийтгэх