Хууль Төлөв
1.

Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай

2.

Зарим иргэдийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

3.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

4.

Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай

5.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

6.

Боловсролын тухай хууль

7.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

8.

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

9.

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай

10.

Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай

11.

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай

12.

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай