Энхтүвшин

Ө.Энхтүвшин

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Монгол улсын Шадар сайд

1999
2000
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны сайд
2007
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2009
2010
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдов.
Монгол ардын намын дарга
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 4 дэх удаагаа сонгогдов.
2017
Монгол улсын Шадар сайд
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

2.

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

3.

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

4.

Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай

5.

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын

6.

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай

7.

Патентийн тухай

8.

Өрсөлдөөний тухай

9.

Чөлөөт бүсийн тухай хууль

10.

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай

11.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

12.

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

13.

Инновацийн тухай хууль

14.

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай

15.

Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн IX нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай

16.

БНХАУ-ын Шанхай хотод Монгол Улсын Консулын газар нээн ажиллуулах тухай

17.

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах тухай

18.

Хэмжил зүйн тухай хууль

19.

Төв банкны тухай

20.

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

21.

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай