Эрдэнэбат

Ж.Эрдэнэбат

Монгол улсын их хурлын гишүүн

2006
2007
2008
Сэлэнгэ аймгийн засаг дарга
2009
2010
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр анх удаа сонгогдов.
2013
2015
Сангийн сайдаар ажиллав.
2016
Монгол улсын 29 дэх ерөнхий сайд
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Сэлэнгэ аймгаас 2 дахь удаагаа сонгогдов.
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2.

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

3.

Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль

4.

Засгийн газрын бүтцийн тухай

5.

Аудитын тухай

6.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

7.

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай

8.

Өрийн удирдлагын тухай

9.

Хөрөнгийн албан татварын тухай

10.

Нийслэл хотын албан татварын тухай

11.

Төсвийн албаны эрх зүйн байдлын тухай хууль

12.

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай