Дэлгэрсайхан

Б.Дэлгэрсайхан

Монгол улсын их хурлын гишүүн

1986
1987
Цэргийн дээд сургуулийг хууль мэргэжлээр төгсөв
Дорноговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч
1988
1989
Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын ахлах мөрдөн байцаагч, тасгийн дарга
1990
1991
1992
1993
“Дорнын говь” ХХК үүсгэн байгуулав
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
“Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн үүсгэн байгуулав
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай

2.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

3.

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

4.

Эрүүгийн хууль

5.

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

6.

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай

7.

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай