Баатарбилэг

Ё.Баатарбилэг

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1999
2000
“ Монголын түүхийн 17 жаран” нэртэй номоо хэвлүүлсэн
2001
ШУА-д эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан
2002
МУИС-ийн түүхч археологич-антропологич мэргэжлээр төгсөв
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт референт
2003
2004
МУИС-ийн Нийгмийн шинжлэх ухааны сургуулийг магистрын зэрэг хамгаалав
2005
Ерөнхийлөгчийн протоколын асуудал хариуцсан шадар туслах
2006
2007
“ Архангай аймаг : Байгаль- Түүх – Соёл – Хүмүүс “ ном хэвлүүлсэн
2008
JCI Mongolia -ийн дэд ерөнхийлөгч
2009
ХХААХҮЯ-ны сайдын зөвлөх
2010
Архангай аймгийн Засаг даргаар сонгогдов
2011
2012
Архангай аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчөөр сонгогдов
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2017
НББСШУ-ын байнгын хорооны даргаар сонгогдов
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр дахин сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025

Хууль Төлөв
1.

Музейн тухай

2.

Хүнсний тухай хууль

3.

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

4.

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай

5.

Суралцагчийн сургалтын төлбөр, амьжиргааны зардалд зориулан олгох хөнгөлөлттэй, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй зээлийн улсын төсвийн оролцоотой эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, эргэн төлүүлэх, сургалтын зээлийг хөнг

6.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай

7.

Итгэлийн зээл олгох тухай

8.

Соёлын тухай хууль

9.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

10.

Кино урлагийг дэмжих тухай

11.

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай

12.

Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалтны ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай

13.

Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журмын тухай

14.

Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл

15.

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай

16.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай

17.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

18.

Нийгмийн даатгалын тухай

19.

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай

20.

Агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

21.

Төрийн албаны тухай